Målet med den hjärt-lungräddningsvecka som arrangerades i maj var att öka medvetenheten om vikten av hjärt-lungräddning bland allmänheten. I samband med hjärt-lungräddningsveckan ordnade man också hjärt-lungräddningsövningar för skolelever i årskurs 9 i Vasa och Korsholm. Nu ska de MiniAnne® -hjärt-lungräddningsdockor som skaffades för det här evenemanget delas ut till skolor.

På söndagen den 16 oktober firar man den årligen återkommande europeiska hjärt-lungräddningsdagen, Restart a heart, där temat i år är ”Kids save lives”, och där man vill betona hur viktigt det är att lära barn och ungdomar hjärt-lungräddning. WHO – och de internationella rekommendationerna i hjärt-lungräddning samt de nationella rekommendationerna om god medicinsk praxis rekommenderar att barn i skolålder ska läras tryckåterupplivning. Även yngre barn har goda förutsättningar att lära sig tryckåterupplivning på grund av att metoden är enkel men också på grund av att barnen är så fördomsfria.

Hjärt-lungräddning ska även i fortsättningen läras ut till skolelever i området

Ju snabbare tryckåterupplivningen påbörjas vid ett hjärtstillestånd, desto bättre chanser har personen att klara sig. Det är viktigt att få tröskeln för hjärt-lungräddning att bli så låg som möjligt. Redan en liten träningserfarenhet kan hjälpa till att man vågar agera i ett akut läge.

– Även nästa år har Vasa centralsjukhus som avsikt att arrangera hjärt-lungräddningsundervisning för skolelever i årskurs 9 i Korsholm och Vasa, men den här gången kommer man att göra det på ett lite annorlunda sätt än vid årets hjärt-lungräddningsvecka, berättar intensivvårdsavdelningens biträdande överläkare Raku Hautamäki som fungerade som arrangör av årets hjärt-lungräddningsvecka.

Vecka 41 ska sammanlagt 150 MiniAnne® -hjärt-lungräddningsdockor delas ut till skolor i Vasa och Korsholm med förhoppningen om att skolorna också själva ska ordna övningar i tryckåterupplivning.

12.10.2016 VKSadmin