Sjukskötare Noora Perkiö har arbetat på Vasa centralsjukhus akutpoliklinik i redan nio år. De senaste tre åren har hon fungerat som traumaansvarig vid simulationsövningar. Perkiö utsågs till årets traumaskötare vid de Traumadagar som arrangerades i Kuopio den 12 oktober.

Den energiska Perkiö trivs i sitt jobb och räds inte utmaningar.

– Simulationsövningarna följer aldrig samma mönster. Därför måste instruktören kunna reagera på vad teamet gör för att situationen ska framskrida så realistiskt som möjligt. Det bästa med simulationerna är då man kan se att någon fått en aha-upplevelse och man kan utveckla verksamheten utgående från teamets feedback, berättar Perkiö med iver i rösten.

– Målet med simulationerna är att få mindre grupper att fungera som ett stort team och yrkespersoner från olika enheter att samarbeta tätt. I dylika lägen spelar kommunikationen en central roll. Både efter övningar och faktiska situationer för man alltid en grundlig diskussion om händelserna.

Perkiö berättar att den bästa känslan i jobbet får man då man går utanför sin bekvämlighetszon och klarar av det man ställs inför.

Intresset för arbetet återspeglas även i fritiden

Årets traumaskötare vill utveckla sig i sitt arbete och söker därför hela tiden efter information även på sin fritid – i den mån hon nu hinner för sin 6-åriga son Väinö och sina idrottsintressen. I det hektiska arbetet spelar arbetskamraterna och gemenskapen en viktig roll. Perkiö berättar att det råder en öppen atmosfär på akutpolikliniken. Det är tydligt att gemenskapen är uppmuntrande, för då Perkiö kom till jobbet efter att hon hade valts till årets traumaskötare hade arbetskamraterna pysslat ihop en flera meter lång banderoll med lyckönskningar.

– Det här ska vi fira med kaffe och tårta! Säger Perkiö med ett leende.

14.10.2016 VKSadmin