Syftet med dagen är att minska de fördomar och den stämpel som fortsättningsvis förknippas med psykiska sjukdomar.

I Kampanjen tio-tio som arrangeras av Föreningen för mental hälsa i Finland vill man att vi ska sätta värde på och hitta våra unika styrkor. Idag ställer föreningen den viktigaste frågan i världen: "Hur mår du?"

Läs mer: http://www.mielenterveysseura.fi/fi/tapahtumat (bara på finska)

01.06.2017 VKSadmin