Det här kvalitetserkännandet som baserar sig på ett kvalitetsprogram som tagits fram för social- och hälsovården (SHQS) är i kraft i tre år åt gången. För Vasa centralsjukhus del är det här den fjärde gången som sjukhuset beviljas det här erkännandet, vilket intygar att verksamheten vid sjukhuset håller hög klass.

Kvalitetsprogrammet SHQS används i Finland av cirka 200 organisationer inom social- och hälsovården. De utvärderingskriterier som används i programmet har utvecklats för att motsvara de krav som ställs på utvärdering inom de finländska social- och hälsovårdsorganisationerna. I Vasa sjukvårdsdistrikt har kvalitetssystemet SHQS använts redan från och med år 2005. Det första kvalitetserkännandet beviljades år 2007. För att beviljas ett kvalitetserkännande krävs det ett ständigt utvecklingsarbete och ständig kvalitetsuppföljning.

Personalen uppmuntras att utveckla kvaliteten i verksamheten

På Vasa centralsjukhus är kvalitetsarbete inte enbart ett instrument för ledningen, utan involverar hela personalen. Det här påvisas av den kvalitetstävling som i år arrangerades för det tredje året i rad. I den här tävlingen försöker man hitta nya innovationer som gör arbetet smidigare samt nya arbetssätt som ska kunna introduceras på andra enheter. År 2016 vann intensivvårdsavdelningen kvalitetstävlingen med sitt arbete ”Evidensbaserad intensivvård”.

10.10.2016 VKSadmin