Med hjälp av det här programmet kan varje anställd vid centralsjukhuset lätt följa med hur många bland personalen har vaccinerat sig mot influensa. Målet är att kraftigt höja vaccinationstäckningen bland personalen genom uppmuntran.

Vasa centralsjukhus har i samarbete med Flowmedik Ab tagit fram en för Finland unik realtidstjänst för uppföljning av vaccinationstäckningen. Med hjälp av tjänsten kan varje anställd på centralsjukhuset följa med hur många anställda som vaccinerat sig mot influensa, exempelvis via det interna nätet och tv-rutor i offentliga utrymmen.

– Vi har som mål att rent av 80 procent av personalen ska vaccinera sig mot influensa. Med hjälp av vaccinationstjänsten inbjuder vi hela personalen på ett roligt och genomskinligt sätt till att delta i ett talko som främjar våra klienters hälsa och sparar på våra egna resurser, berättar dataadministrationschef Kalle Ylinampa på Vasa centralsjukhus.

Också I Österbotten i övrigt är antalet personer som vaccinerat sig mot influensa tämligen lågt då antalet jämförs med antalet personer som arbetar inom hälso- och sjukvårdssektorn. År 2015 tog 26,7 procent av Vasa centralsjukhus anställda influensavaccinationen, varav 52,9 procent var läkare, 29,1 procent vårdanställda och 15,2 procent anställda i övriga yrkesgrupper. Nu vill man avsevärt förbättra vaccinationstäckningen genom att tillgodogöra den genomskinlighet som vaccinationstjänsten erbjuder men också genom att öka antalet vaccinationsmöjligheter och vaccinationsföreläsningar.

– Även om det här programmet är ett nytt tekniskt sätt att lösa ett problem återspeglar lösningen personalens vilja att göra saker på ett nytt sätt, berättar utvecklings- och kommunikationsdirektör Michael Rossing på Flowmedik Ab.

Nationellt är Vasa centralsjukhus en föregångare då det gäller att utveckla patientsäkerhet. För redan nio år sedan inrättade man som det första sjukhuset i Finland en tjänst för en patientsäkerhetskoordinator i Vasa. Vasa centralsjukhus infektionsöverläkare Juha Salonen anser att sjukhushygien är en av hörnstenarna då det gäller patientsäkerhet:

– Genom att förbättra vår vaccinationstäckning skyddar vi oss själva och framförallt våra klienter mot onödiga influensainfektioner och de komplikationer som kan förorsakas av influensa.

På riksnivå har Vasa sjukvårdsdistrikt det näst lägsta antalet patientskador genast efter Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt.

Vaccinationskampanjen på Vasa centralsjukhus påbörjas den 26 oktober och pågår till den 22 november.

17.10.2016 VKSadmin