På tisdagsmorgonen den 25 oktober kl. 8.20 drabbades Vasa elektriskas elnät av en störning som ledde till ett elavbrott också på Vasa centralsjukhus. Reservkraften slog på i normal ordning och patientsäkerheten äventyrades inte under avbrottet. På centralsjukhuset återficks elektriciteten kl. 8.30, varefter verksamheten fortsatte som vanligt.

25.10.2016 VKSadmin