Det problem som drabbade sjukhusets datanät på onsdagskvällen har nu åtgärdats och nu fungerar datanätet igen normalt.

Vasa centralsjukhus datanät var ur bruk på onsdagen den 7 september mellan ca kl. 16 och kl. 19.30, vilket förorsakade anhopningar på akuten och i patientvårdssystemen.

Ansvaret för den datakommunikationskomponent som gick sönder och som förorsakade problemet innehas av ett utomstående företag. Komponenten byttes ut mot en ny på onsdagskvällen och nu fungerar dataförbindelserna igen normalt.

08.09.2016 VKSadmin