Nu ombeds kommunerna, samkommunerna, samarbetsområdena, den tredje sektorns och näringslivsorganisationerna i området Österbotten samt huvudavtalsorganisationerna föreslå medlemmar till de sakkunniggrupper de önskar.

Förslag på personer att bli medlemmar i arbetsgrupperna ombeds sändas senast 20.9.2016 till HR-controller Päivi Berg, fornamn.efternamn@vaasa.fi.

Läs mera här >>

18.01.2017 VKSadmin