Vasa, Syd-Österbottens och Mellersta Österbottens sjukvårdsdistrikt har tillsammans utrett möjligheten att anskaffa en PET-CT-kamera som kan hjälpa till att försnabba cancerundersökningar. Snabbare undersökningar betyder också att cancerbehandlingarna kan påbörjas snabbare. Enligt planerna ska kameran betjäna invånarna i alla nämnda sjukvårdsdistrikt och placeras på Vasa centralsjukhus, där onkologin redan längre varit ett av de starka kompetensområdena vid sjukhuset.

Positronemissionstomografi (PET) är en medicinsk avbildningsteknik som används till exempel vid undersökning av cancerspridning eller vid sökning av inflammationshärdar. För tillfället görs dylika undersökningar närmast på universitetssjukhus, vilket begränsar användningen av den här undersökningsmetoden. PET-undersökningar kan användas förutom inom onkologin även inom neurologin och vid undersökning av inflammationssjukdomar. Förutom PET-undersökningar kan man med samma kamera även ta datatomografiska bilder eller CT-bilder som skapar en bild av strukturen och spridningen av cancervävnaderna.

– En PET-CT-undersökning som görs i rätt tid kan bespara patienten från många andra skiktröntgenundersökningar och sjukhusbesök, berättar Vasa centralsjukhus chef för det medicinska ansvarsområdet Christian Kantola som fungerar som ordförande för den arbetsgrupp som utreder anskaffningsfrågan.

Kameran kommer att på plats i den nya U-byggnaden

Enligt planerna ska PET-CT-verksamheten inhysas i Vasa centralsjukhus nya U-byggnad som ska stå klar på våren 2017. Dessutom har Vasa centralsjukhus redan nu de sjukhusfysikerresurser som verksamheten förutsätter. Tillsammans med centralsjukhusen i Seinäjoki och Karleby kommer kameran att användas i en så pass omfattande utsträckning att verksamheten kommer att bli ekonomiskt lönsam. I och med Vasa flygfälts goda läge kan PET-markörer också transporteras tillräckligt snabbt till sjukhuset.

Österbottens cancerförening understöder anskaffningen

Österbottens cancerförening som bedriver verksamhet i alla dessa tre österbottniska landskap har aktivt arbetat för att avancera anskaffningen av en PET-CT-apparat.

Cancerförningen har också tidigare understött anskaffningar av medicinsk utrustning och är beredd att också stöda anskaffningen av en PET-CT-kamera. Vårt uttalade strategiska mål är att vi ska effektivera ett tidigt konstaterande av cancersjukdomar, och har redan nu fått ta emot donationer som donatorerna önskat att ska användas för anskaffning av dylika apparater. Vi kan dessutom också organisera en medborgarinsamling, berättar verksamhetsledare Markku Suoranta från Österbottens cancerförening.

23.09.2016 VKSadmin