2017

Sök sommarjobb & kom på drop-in-intervju 21.2!

01.02.2018 Sök sommarjobb & kom på drop-in-intervju 21.2!
Vi erbjuder sommarjobb inom många olika områden åt dig som studerar eller som redan har en examen. Sista ansökningsdag är 31.3.2018. Skötare, du kan också komma på en drop-in-intervju 21.2!

Renoveringar i centralsjukhusets huvudentré

15.12.2017 Renoveringar i centralsjukhusets huvudentré
Vid årsskiftet ska centralsjukhusets huvudentré renoveras och det här kan också få konsekvenser för besökarna.

Bröstcancerpatienter får proteser av cancerföreningen

08.12.2017 Bröstcancerpatienter får proteser av cancerföreningen
Österbottens cancerförening kan numera erbjuda bröstcanceropererade patienter en heltäckande protesservice som inrymmer bröstproteser, provningar och en sjukskötarrådgivning. Protesen och den tillhörande servicen är avgiftsfri för klienten.

I det nya numret av tidningen Hembesöket kan du läsa om operationsverksamheten

04.12.2017 I det nya numret av tidningen Hembesöket kan du läsa om operationsverksamheten
Vasa centralsjukhus informationstidning Hembesöket har nu kommit ut. Hurdana och hur många operationer gör man egentligen på Vasa centralsjukhus? Tidningen kan också läsas i digital form.

Diabetikerna i Vasa sjukvårdsdistrikt är de mest undersökta i världen

14.11.2017 Diabetikerna i Vasa sjukvårdsdistrikt är de mest undersökta i världen
Sjuttiofem procent av kända diabetiker i Vasa sjukvårdsdistrikt har anslutit sig till Direva som grundades år 2007 i syfte att undersöka variationer av diabetes, men också för att man i fortsättningen ska kunna ta fram mera skräddarsydda behandlingar.

Bengts fick pris för en förtjänstfull handbok om vården i livets slutskede

01.11.2017 Bengts fick pris för en förtjänstfull handbok om vården i livets slutskede
Specialist Heidi Bengts har fått ett pris för sin handbok om vården i livets slutskede.

Serviceanvändarna involveras i planeringen av social- och hälsovården

12.10.2017 Serviceanvändarna involveras i planeringen av social- och hälsovården
I och med att social- och hälsovårdstjänsterna i det nya landskapet ska organiseras på ett nytt sätt kommer invånarna i landskapet, dvs. serviceanvändarna, att inbjudas till s.k. påverkanskvällar, där de får berätta vad de anser är viktigt inom social- och hälsovården.

I Vasa behöver man tre organdonatorer per år

11.10.2017 I Vasa behöver man tre organdonatorer per år
I år firas den nationella donationsveckan 9.–15.10.

VCS dagenhet inledde sin verksamhet på måndagen 2.10.2017

04.10.2017 VCS dagenhet inledde sin verksamhet på måndagen 2.10.2017
På dagenheten vårdas kunden på en dag.

Vägarbetena på centralsjukhusets förgård på slutrakan

22.09.2017
Vägarbetena på centralsjukhusets förgård är på slutrakan. Kolla de nya kör- och parkeringsanvisningarna.

Nu finns det ett telefonnummer där du kan begära om översättning

21.09.2017 Nu finns det ett telefonnummer där du kan begära om översättning
Tvåspråkighet betyder att du har rätt att bli betjänad på antingen finska eller svenska, från den första kontakten till att din vård på sjukhuset har avslutats.

Vårdstig som utarbetats för tarmcancer förenhetligar vården och stöder patienter i deras vardag

15.09.2017 Vårdstig som utarbetats för tarmcancer förenhetligar vården och stöder patienter i deras vardag
Nu har experterna på cancerbehandling på västkusten tillsammans utarbetat en modell för den vårdprocess som ska användas i vården av tarmcancer. Patienterna kan bekanta sig med vårdstigen på webben.

Föderskor får efterlängtat familjerum

04.08.2017 Föderskor får efterlängtat familjerum
Vasa centralsjukhus erbjuder nu möjligheten till ett familjerum på förlossnings- och gynekologiska avdelningen. Partnern eller stödpersonen får vara i familjerummet under hela mammans och babyns vistelse.

Omfattande trafikarrangemang vid centralsjukhuset

28.07.2017 Omfattande trafikarrangemang vid centralsjukhuset
Trafikstockningar kan uppstå vid Vasa centralsjukhus mellan 24.4 och 22.9.2017. Under juli och augusti utförs arbete på centralsjukhusets område, passagen till huvudentrén är smalare och delvis avstängd, kunder uppmanas till försiktighet då man rör sig på området.

Hög kändhetsgrad

27.07.2017
För att stöda den kundorienterade verksamheten ville vi utreda hur väl invånarna i vårt distrikt känner till Vasa centralsjukhus och hur attraktivt sjukhuset ses som vårdplats.

Cyklar för barnfamiljer som drabbats av cancer

27.07.2017
Hanna Järveläinen, specialiserande barnläkare på Vasa Centralsjukhus, ska cykla ner till Paris och samtidigt samla in pengar för barnfamiljer som drabbats av...

Kvalitetsregister hjälper vid val av vårdplats

04.07.2017 Kvalitetsregister hjälper vid val av vårdplats
Alla sjukvårdsdistrikt tar i bruk ett enhetligt kvalitetsregistersystem. I framtiden kommer Vasa sjukvårdsdistrikt att främja uppföljningen av kvaliteten inom framförallt cancervården, ledproteskirurgin och hjärtvården.

Linda Laine: jag fick en inblick i läkarens vardag

16.06.2017
Namn: Linda Laine Ålder: 28 Födelseort: St. Karins Studieort: Åbo Utbildning: Medicine kandidat, ekonomie kandidat Fritidsintressen: Crossfit, joggning Titel...

Föräldrar inbjuds att delta i Vasa sjukvårdsdistrikts första e-föräldraråd

06.06.2017 Föräldrar inbjuds att delta i Vasa sjukvårdsdistrikts första e-föräldraråd
För att utveckla den kundorienterade verksamheten behöver man nu få veta vad kunderna anser om sjukhusets verksamhet. Vasa centralsjukhus vill erbjuda föräldrar ett enkelt sätt att delta och påverka.

Barnpolikliniken flyttar

02.06.2017 Barnpolikliniken flyttar
Barnpolikliniken är stängd vecka 23 (5-9.6) på grund av flyttning. Verksamheten inleds i nya utrymmen i den andra våningen av U-byggnaden fr.o.m. måndagen...

Vasa centralsjukhus har de nöjdaste föderskorna

31.05.2017 Vasa centralsjukhus har de nöjdaste föderskorna
Enligt en kundförfrågan som THL genomfört på förlossningssjukhusen i Finland har Vasa centralsjukhus de nöjdaste föderskorna.

Mobil dokumentation lanseras i patientarbetet på Vasa centralsjukhus

24.05.2017 Mobil dokumentation lanseras i patientarbetet på Vasa centralsjukhus
I maj kommer två enheter vid Vasa centralsjukhus att övergå till mobil dokumentation i samband med bruktagningen av en ny programvara som kallas Hoidon tuki (vårdstöd).

Den neurologiska polikliniken och lungpolikliniken förenas i U-byggnaden

18.05.2017 Den neurologiska polikliniken och lungpolikliniken förenas i U-byggnaden
Den nya U-byggnaden har tagits i bruk och nu ska den neurologiska polikliniken och lungpolikliniken flytta in i byggnaden. Då verksamheten startar den 29 maj kommer verksamheten att drivas på en poliklinik.

Hembesöket kommer den här veckan

18.05.2017
Utdelningen av Vasa centralsjukhus informationstidning inleds på torsdagen den 18 maj, men du kan naturligtvis också läsa tidningen i digital form.

Bebisens bråck behandlades dagkirurgiskt

10.05.2017 Bebisens bråck behandlades dagkirurgiskt
Under årets första kvartal har man genomfört 1 070 operationer på Vasa centralsjukhus dagkirurgiska enhet. Den minsta patienten vägde bara fyra kilo.

På Euromelanomdagen kan du få dina födelsemärken undersökta på Vasa centralsjukhus

02.05.2017 På Euromelanomdagen kan du få dina födelsemärken undersökta på Vasa centralsjukhus
Vasa centralsjukhus deltar i den internationella Euromelanomdagen genom att hålla öppet hus på hudpolikliniken på tisdagen den 9 maj kl. 9–15. På en allmän föreläsning berättar hudläkare om hur du kan skydda dig mot solen och undersöka dina födelsemärken. Dessutom erbjuds över 60 persone,r som har anmält sig på förhand, en möjlighet att få sina födelsemärken undersökta helt gratis. Förhandsanmälningen till undersökningen av födelsemärken inleds på tisdagen den 2 maj.

Infokvällen om vård- och landskapsreformen för Vasa och Laihela

25.04.2017
Förändringsledarna för landskapsreformen i Österbotten – Göran Honga, Jukka Kentala och Varpu Rajaniemi – ordnar en en serie informationsmöten i Österbotten.

I kinestetik tillgodogörs de egna resurserna

30.03.2017 I kinestetik tillgodogörs de egna resurserna
Då man tillfrisknar efter en sjukdom, operation eller skada betyder inte att man måste ligga stilla i sängen. Passiv bäddvila är en enorm förändring för hela kroppen, i och med att kroppen bara hålls i skick om människan belastar den och rör på sig. Kinestetik är ett arbetssätt där målet är att stöda och främja människans funktionsförmåga och möjligheter att själv reda sig i vardagen. Det är ett sätt att närma sig ett bra, individuellt och rehabiliterande vårdarbete.

Social- och hälsovården i Österbotten börjar ta form

23.03.2017 Social- och hälsovården i Österbotten börjar ta form
I det nya landskapet Österbotten kommer det att finns både ett av landskapet ägt affärsverk och aktiebolag som tillhandahåller social- och hälsovårdstjänster. Affärsverkets struktur och innehåll ska preciseras ännu i vår. Ifall lagförslaget om valfriheten förverkligas kommer aktiebolaget att inrymma hälsovårdscentralernas öppenvårdsmottagningar och socialrådgivning.

Byggandet av Österbottens SOTE-hus inleds nästa år

22.03.2017 Byggandet av Österbottens SOTE-hus inleds nästa år
Måndagen den 20 mars var en dag med goda nyheter: I och med att social- och hälsovårdsministeriet beviljade undantagstillstånd och sjukvårdsdistriktets fullmäktige godkände investeringsplanen för Österbottens Sote-hus blir huset verklighet.

Hjärt-lungräddningsveckan arrangeras igen i maj

17.03.2017 Hjärt-lungräddningsveckan arrangeras igen i maj
På hjärt-lungräddningsveckan erbjuds alla en möjlighet att öva sig i hjärt-lungräddning. På den andra veckan i maj kan man pröva på hjärt-lungräddning i Vasa centralsjukhus entréhall.

Inga patienter behövs längre till forskningen av ett nytt Alzheimer-läkemedel

21.02.2017
En läkemedelsstudie där man testade ett nytt läkemedel vid behandling av Alzheimers sjukdom i ett tidigt skede har avslutats. På Vasa centralsjukhus hann man inte ens påbörja läkemedelsundersökningen.

På en ny webbplats placerar sig Vasa centralsjukhus i topp inom många kategorier

03.02.2017 På en ny webbplats placerar sig Vasa centralsjukhus i topp inom många kategorier
På den nya webbtjänsten eSairaala.fi placerar sig Vasa centralsjukhus utmärkt då offentliga hälso- och sjukvårdsaktörer jämförs på nationell nivå.

Medborgarinitativet

26.01.2017 Medborgarinitativet
Initiativet till ett medborgarinitiativ har nu avancerat så långt att namninsamlingen kan starta.

Redan i fyra års tid har kundrådet hjälpt att utveckla verksamheten på centralsjukhuset – nu står hudpolikliniken i tur

17.01.2017 Redan i fyra års tid har kundrådet hjälpt att utveckla verksamheten på centralsjukhuset – nu står hudpolikliniken i tur
Vasa centralsjukhus kundråd anser att verksamheten på polikliniken för hudsjukdomar löper smidigt med tanke på patienten. Dessutom anser rådet att klienterna vid sidan av deras rättigheter också borde påminnas om deras skyldigheter, eftersom exempelvis besök som inte annulleras vid förhinder kan leda till många olägenheter.

Vårdpersonalen på Vasa centralsjukhus inspirerades att förbättra vaccinationstäckningen med 70 procent

16.01.2017 Vårdpersonalen på Vasa centralsjukhus inspirerades att förbättra vaccinationstäckningen med 70 procent
Under den senaste vaccinationssäsongen tog personalen på Vasa centralsjukhus ett rekordantal influensavaccinationer. Den bakomliggande orsaken till förbättringen är den öppna upplysningen om vaccinationstäckningen med hjälp av ett nytt, digitalt vaccinationsprogram, men också de föreläsningar som arrangerades om vaccinationstäckning och patientsäkerhet.