Barnpolikliniken är stängd vecka 23 (5-9.6) på grund av flyttning. Verksamheten inleds i nya utrymmen i den andra våningen av U-byggnaden fr.o.m. måndagen 12.6. Under flyttningsveckan är inte telefontiderna heller i bruk. Vid akuta fall kontakta vänligen sjukskötare på barndejouren via växel, tel. 06-213 1111.

02.06.2017 VKSadmin