Specialist Heidi Bengts har fått ett pris för sin handbok om vården i livets slutskede.

Specialist Heidi Bengts som arbetar som överläkare i onkologi vid Vasa centralsjukhus har fått ett pris för sin handbok om vården i livets slutskede. Priset överräcktes av Åbo universitets medicinska fakultet som sedan 1990-talet har delat ut erkännanden för förtjänstfull verksamhet inom utbildning, forskning och förvaltning.

Läkarens handbok ”Kuinka puhua potilaalle vakavasta sairaudesta toisella kotimaisella kielellä?” innehåller exempel på hur läkaren på ett för henne eller honom främmande språk kan prata med patienten om en allvarlig sjukdom. Handboken har bland annat använts i undervisningen i palliativ vård i Åbo.

Bengts avfattade den här handboken i samband med kursen som ordnade i Vasa under läsåret 2015–16 i medicinsk pedagogik.

>> Här kan du bekanta dig med handboken

01.11.2017 Redaktion_Toimitus