Österbottens cancerförening kan numera erbjuda bröstcanceropererade patienter en heltäckande protesservice som inrymmer bröstproteser, provningar och en sjukskötarrådgivning. Protesen och den tillhörande servicen är avgiftsfri för klienten.

Patienter har från och med den 1 oktober 2017 kunnat få bröstproteser av Österbottens cancerförening mot betalningsförbindelser som beviljats av Vasa centralsjukhus. Det här betyder således att ansvaret för anskaffning, provning och distribution av bröstproteser överförts från Vasa centralsjukhus till Österbottens cancerförening.

– Den betalningsförbindelse som beviljas av sjukhuset betyder i praktiken att bröstcancerpatienter som i samband med cancerbehandlingar blivit av med deras bröst avgiftsfritt nu får besöka cancerföreningens sjukskötare för protesrådgivning. På årsnivå kommer den här servicen att omfatta cirka 300 österbottniska kvinnor, säger verksamhetsledare Markku Suoranta på Österbottens cancerförening.

En klient som redan har en betalningsförbindelse kan reservera en tid för protesprovning genom att ringa cancerföreningens ansvariga skötare. Även de klienter som är i behov av en ny protes är berättigade till den här avgiftsfria servicen.

–Protesen kan förnyas med två–tre års mellanrum. Efter det kan klienten kontakta Vasa centralsjukhus onkologiska poliklinik som beviljar en betalningsförbindelse för en ny protes, säger avdelningsskötare Elvi Nordlund på Vasa centralsjukhus onkologiska poliklinik.

Tidigare har Österbottens cancerförening samarbetat med Mellersta Österbottens sjukvårdsdistrikt kring protesprovningar.

–Erfarenheterna från Mellersta Österbotten har varit mycket uppmuntrande, så därför griper med iver tag i den här utmaningen även i Vasa, säger Suoranta.

08.12.2017 Redaktion_Toimitus