Måndagen den 20 mars var en dag med goda nyheter: I och med att social- och hälsovårdsministeriet beviljade undantagstillstånd och sjukvårdsdistriktets fullmäktige godkände investeringsplanen för Österbottens Sote-hus blir huset verklighet.

Sote-huset kommer inte bara att bli en ny byggnad på sjukhusområdet i Sandviken utan kommer också skapa ett nytt sätt att arbeta och betjäna kunder. Tack vare fler parkeringsplatser kommer det bli lätt för kunderna att uträtta sina ärenden i Sote-huset. I och med att vi engagerade kunderna i planeringen av huset i form av ett planeringsmöte som arrangerades i januari fick vi många bra och kundorienterade idéer till stöd för planeringen.

I vårdreformens anda kommer den nya byggnaden att erbjuda både social- och hälsovårdstjänster på en basnivå och specialnivå. Dessutom kommer den psykiatriska verksamheten i sin helhet att flyttas från Roparnäs till Sandviken, och det nya Sote-huset kommer att bereda plats åt åtminstone en del av den psykiatriska servicen.

Många ärenden kan uträttas under ett och samma besök

Sote-huset kommer att erbjuda såväl kunder som anställda många, bra nyheter. I syfte att optimera användningen av lokalerna och personalen ska Sote-huset inhysa en enda stor poliklinik. Tack vare den kommer varken kunderna eller anställda behöva förflytta sig från en plats till en annan då de ska uträtta sina ärenden.

Enligt planerna ska Österbottens Sote-hus stå klart 2021–2022. Senare kommer vi dessutom att lansera egna webbsidor på webbplatsen https://www.vaasankeskussairaala.fi/sv/ för det s.k. Sote-huset med bland annat en blogg över de olika projektfaserna men också en webbsida för frågor och svar.

22.03.2017 VKSadmin