Den nya U-byggnaden har tagits i bruk och nu ska den neurologiska polikliniken och lungpolikliniken flytta in i byggnaden. Då verksamheten startar den 29 maj kommer verksamheten att drivas på en poliklinik.

Flytten medför att poliklinikerna måste ha en paus i verksamheten (22.–26.5) för att de ska kunna flytta över verksamheten till de nya lokalerna.

Ingången UC som är till för de patienter som ska besöka mottagningen är belägen på den sida av byggnaden som vetter mot Sandviksgatan. De nya lokalerna är belägna i den tredje våningen av U-byggnaden. Båda patientgrupperna ska anmäla sig vid samma anmälningslucka.

Verksamheten på barnpolikliniken som också ska flytta in i U-byggnaden inleds i de nya lokalerna den 12 juni.

18.05.2017 VKSadmin