Vasa centralsjukhus erbjuder nu möjligheten till ett familjerum på förlossnings- och gynekologiska avdelningen. Partnern eller stödpersonen får vara i familjerummet under hela mammans och babyns vistelse.

I maj 2017 publicerade Institutet för hälsa och välfärd, THL, en rådgivningsundersökning där det framkom att föderskorna önskade flera familjerum. I undersökningen framkom det också att familjerum underlättar mammans återhämtningsprocess efter en förlossning eftersom partnern kan vara med under babyns första dygn.

Mammas vårdavgift är den samma i familjerummet som i ett vanligt patientrum (49,50€/dygn). För partnern eller stödpersonen debiteras en avgift på 30 euro/dygn och då ingår alla måltider för dagen.

- Familjerummet är i praktiken, ett patientrum för två personer, och därför kan vi inte erbjuda det om det är fullt på avdelningen, å andra sidan kan vi erbjuda flera familjerum om det är färre på avdelningen. Partnern eller stödpersonen kan ändå tillbringa hela dagen med mamman och babyn på avdelningen. Barnläkaren önskar också att partnern deltar i undersökning av babyn innan hemfärd, om det är möjligt, säger Kaisa Muikku, koordinerande avdelningsskötare på avdelningen för förlossningar och gynekologi.

08.08.2017 Redaktion_Toimitus