För att utveckla den kundorienterade verksamheten behöver man nu få veta vad kunderna anser om sjukhusets verksamhet. Vasa centralsjukhus vill erbjuda föräldrar ett enkelt sätt att delta och påverka.

Barnenheterna på sjukhuset (barnavdelningen, barnpolikliniken och den barnneurologiska enheten) har tillsammans tagit fram en första enkät för e-föräldrarådet. Med hjälp av denna webbenkät vill man lansera en ny tjänst och påverkningskanal som är riktad till alla föräldrar. Enkäten kan besvaras av alla föräldrar/vårdnadshavare oberoende av om deras barn har vårdats på sjukhuset eller inte. Barnet kan också själv besvara enkäten, om det vill.

– I den första enkäten kartlägger vi vad föräldrarna har för åsikt om bemötandet mellan barnet och yrkespersonalen. På basis av svaren vill vi utveckla vår verksamhet i en mera kundorienterad riktning, säger barnpoliklinikens avdelningsskötare Leena Nåhls.

Även småbarnsföräldrar kan lätt delta i det digitala rådet

E-föräldrarådet arrangeras i form av en digital enkät, för att det ska vara så lätt som möjligt för familjer att delta. Om enkäten tas väl emot av föräldrarna kommer vi periodvis att skicka ut enkäter med varierande teman till E-föräldrarådet.

– Vi vill erbjuda föräldrarna en möjlighet att uttrycka sin åsikt om den vård som deras barn har fått på sjukhuset. Vi gick in för att introducera ett digitalt råd eftersom vi tycker att det bäst passar barnfamiljernas aktiva och jäktiga vardag och heller inte kräver att föräldrarna förbinder sig vid fasta mötestider som i normala medborgarråd, säger Nåhls.

Här kan du besvara den första enkäten >>

11.10.2017 Redaktion_Toimitus