Utdelningen av Vasa centralsjukhus informationstidning inleds på torsdagen den 18 maj, men du kan naturligtvis också läsa tidningen i digital form.

I det här numret berättar vi om olika tjänster som alla följer samma röda tråd: Gränsöverskridande tjänster med kundens bästa i åtanke. I den modell som används på centralsjukhusets prematuravdelning är familjen i fokus och får medverka i vården när som helst. En Case manager är en person som har till uppgift att skapa ett hållbart stödnätverk för patienter. Kunderna hos Case managern är personer som måste göra upprepade besök till sjukhuset ofta på grund av olika sjukdomar eller symtom. I tidningen finns också ett reportage om en natt på akuten, en artikel om hemförlovningsskötarnas arbete, en berättelse om en erfarenhetsaktör och information om osteoporos samt en intervju av en hjärtskötare som gått i pension. Välkommen att njuta av en trevlig och intressant lässtund!

Hembesöket 1/2017 >>

18.05.2017 VKSadmin