På hjärt-lungräddningsveckan erbjuds alla en möjlighet att öva sig i hjärt-lungräddning. På den andra veckan i maj kan man pröva på hjärt-lungräddning i Vasa centralsjukhus entréhall.

Utöver de allmänna hjärt-lungräddningsövningarna så kommer man också att hålla hjärt-lungräddningsutbildningar för eleverna i årskurs 9 i skolorna i Vasa och Korsholm under den andra och tredje veckan i maj. Även i år assisteras det team som ansvarar för hjärt-lungräddningsveckan vid Vasa centralsjukhus av sjukvårdsstuderande från VAMK och Novia. Med det här i åtanke har sjukvårdsstuderandena under våren deltagit i en intensiv utbildning i hjärt-lungräddning. Samarbetet mellan yrkeshögskolorna och centralsjukhuset löpte så väl under den första hjärt-lungräddningsveckan att det är lätt att fortsätta i samma bana. Även i år har studerandena varit ivriga och motiverade.

– Hjärt-lungräddning är något som var och en oavsett ålder borde behärska. I år kommer vi under hjärt-lungräddningsveckan också att lära ut hur man ska använda defibrillatorer som är avsedda för lekmän, berättar ledaren för hjärt-lungräddningsveckan och intensivvårdsavdelningens biträdande överläkare Raku Hautamäki.

Skoleleverna kommer dessutom att engageras i hjärt-lungräddningstemat redan före maj månad. I år kommer eleverna i årskurs 9 att få i uppdrag att lokalisera defibrillatorer som kan användas av lekmän och fotografera sig själva då de står bredvid dem.

17.03.2017 VKSadmin