För att stöda den kundorienterade verksamheten ville vi utreda hur väl invånarna i vårt distrikt känner till Vasa centralsjukhus och hur attraktivt sjukhuset ses som vårdplats.

Resultaten kommer att tillgodogöras för verksamhetsutveckling. Förfrågningen genomfördes av Innolink i form av telefonintervjuer. Av de 986 personer som tillfrågades nämnde 77 % Vasa centralsjukhus som en vårdgivare inom den offentliga specialsjukvården.

Länken till resultatmeddelande

29.05.2019 Redaktion_Toimitus