I år firas den nationella donationsveckan 9.–15.10.

 Genom att underteckna ett organdonationskort ger man sitt samtycke (tillåtelse) att ens organ och vävnader efter en eventuell hjärndöd kan användas till att hjälpa en annan människa. På riksnivå är det cirka 500 personer som väntar på en organtransplantation. Varje år avlider 5–10 procent av dem som väntar på en organtransplantation, eftersom man inte hittat ett lämpligt organ i tid.

–En organdonator kan i genomsnitt hjälpa tre människor, berättar Raku Hautamäki som är biträdande överläkare på Vasa centralsjukhus intensivvårdsavdelning.

Stora skillnader sjukvårdsdistrikt emellan

Skillnaden olika sjukvårdsdistrikt emellan är stort i fråga om antalet organdonatorer. Antalet donatorer varierar från noll till fyrtio per en miljon invånare, och för att antalet donatorer i Vasa ska motsvara det nationella medeltalet behöver man tre organdonatorer per år.

–År 2015 hade vi fyra organdonationer på Vasa centralsjukhus, medan vi ifjol inte hade en enda. Antalet varierar årligen utan någon klar orsak, säger Hautamäki.

Den vanligaste orsaken till att organdonationen inte kan genomföras är osäkerheten om den hjärndödas vilja att donera organ och anhöriga negativa inställning till organdonation.

Berätta om din donationsvilja och fyll i ett organdonationskort

I Finland genomför man njur-, lever-, hjärt-, lung-, hjärt-lung-, bukspottskörtels- och tunntarmstransplantationer. Enligt lag kan vävnader och organ från hjärndöda personer användas för att hjälpa en annan person såvida inte den avlidna under sin livstid har motsatt sig detta. Den avlidnas åsikt ska i mån av möjlighet utredas. Om en potentiell donator saknar donationskort hör man sig för hos de anhöriga om den avlidnas åsikt i frågan. Organdonationskortet kan ifyllas på adressen kyllaelinluovutukselle.fi

Organdonationskort kan också fås bland annat på apotek, Blodtjänsten och läkarstationer samt i samband med olika kampanjer på köpcentra och kaféer, men kan också beställas per post.


Figur. Organdonatorer på Vasa centralsjukhus.

11.10.2017 Redaktion_Toimitus