En läkemedelsstudie där man testade ett nytt läkemedel vid behandling av Alzheimers sjukdom i ett tidigt skede har avslutats. På Vasa centralsjukhus hann man inte ens påbörja läkemedelsundersökningen.

En internationell läkemedelsstudie där man testade ett nytt läkemedel kallat Solanezumab vid behandling av Alzheimers sjukdom i ett tidigt skede har avslutats. På Vasa centralsjukhus hann man inte ens påbörja denna läkemedelsundersökning. Enligt de nyaste analyserna har effekten av läkemedlet visat sig vara mindre än väntat, varför läkemedlet sannolikt inte skulle ha gett patienterna något nämnvärt utbyte.

En notis om denna läkemedelsstudie fanns i Vasa centralsjukhus tidning Hembesöket i december 2016.

21.02.2017 VKSadmin