Alla sjukvårdsdistrikt tar i bruk ett enhetligt kvalitetsregistersystem. I framtiden kommer Vasa sjukvårdsdistrikt att främja uppföljningen av kvaliteten inom framförallt cancervården, ledproteskirurgin och hjärtvården.

I Finland skapas det ett nationellt system för uppföljning av vårdkvaliteten, då alla sjukvårdsdistrikt tar i bruk ett enhetligt kvalitetsregistersystem. Med hjälp av kvalitetsregister kan man följa upp verkningsfullheten och kvaliteten i vården. Den information som fås via registren hjälper patienter att välja vårdplats. Samtidigt som ett enhetligt kvalitetsregistersystem gör det lättare att göra jämförelser. På Vasa centralsjukhus tror man att kvalitetsregistren kommer att gagna både yrkespersoner och kunder:

– Från år till år har vi klarat oss bra i de officiella riksomfattande jämförelserna där man jämfört vården på sjukhusen i landet. Vi hoppas att vi med hjälp av de enhetliga kvalitetsregistersystemen allt bättre och lättare ska kunna lyfta fram våra goda resultat, till motivation för oss och som jämförelsematerial för våra kunder, säger Vasa centralsjukhus direktör för det operativa ansvarsområdet Peter Nieminen.

Kvalitetsprogram har använts redan länge

Vasa sjukvårdsdistrikt har redan från och med år 2005 använt sig av ett kvalitetsprogram som enkom skapats för social- och hälsovården, Social and Health Quality Service (SHQS). De organisationer som använder sig av detta program binder sig vid att arbeta för att utveckla kvalitetskontrollen och kvalitetssystemet i den egna organisationen.

– SHQS är mer till för att mäta säkerheten, effektiviteten och kvaliteten i organisationen och dess processer än för att mäta slutresultatet av processerna, dvs. vårdresultatet.  På så sätt kompletterar SHQS och kvalitetsregistren varandra, säger Nieminen.

Erfaren leverantör

Vasa sjukvårdsdistrikt valde tillsammans med universitetssjukhus och övriga centralsjukhus det Åbobaserade tillväxtföretaget BCB Medical till leverantör av dessa kvalitetsregister. Företaget har tidigare levererat över 160 kvalitetsregister till olika sjukhus.

– Vi har en gedigen erfarenhet av kvalitetsregister och hur de integreras med olika system som används på sjukhus. Vi är stolta för att vi valdes till nationell leverantör av kvalitetsregistertjänsterna och till en informationsteknisk motor för jämförelsen av kvaliteten på sjukhusen, säger BCB Medicals verkställande direktör Petteri Viljanen.

27.07.2017 Redaktion_Toimitus