Linda Laine

Namn: Linda Laine

Ålder: 28

Födelseort: St. Karins

Studieort: Åbo

Utbildning: Medicine kandidat, ekonomie kandidat

Fritidsintressen: Crossfit, joggning

Titel på Vasa centralsjukhus: Amanuens på inremedicin

Tid på Vasa centralsjukhus: 22.5–18.6.2017

 

Hur ser din arbetsdag ut?

På inremedicinen börjar en amanuens arbetsdag i allmänhet med ett morgonmöte, där en seniorläkare håller föreläsning om hens specialitet. Programmet för resten av dagen beror på var man arbetar. De två första veckorna arbetade jag på jouravdelningen, där jag under förmiddagarna bekantade mig med patientuppgifter och rondade tillsammans med en specialiserande läkare. På eftermiddagarna bekantade jag mig med epikriser och decursus. De två senaste veckorna har jag arbetat på akuten. Där är det oftast lugnt på förmiddagarna. Jag har antingen följt med mer erfarna kollegers arbete eller så har jag sökt mig till annan avdelning för arbete. Till exempel har jag följt med verksamheten på hematologiska polikliniken, deltagit i morgonronden på kardiologin och besökt hjärtstationen, där jag fick följa med en kateterablation. På eftermiddagen är det i allmänhet fler patienter på akuten och då får även amanuenser möjlighet att undersöka patienter och skriva texter.

Med hurdana patienter arbetar du mestadels?

Främst med inremedicinska patienter.

 

Vad är det svåraste i ditt arbete och det roligaste?

Utmaningarna har varierat under min amanuensperiod. De största utmaningarna på avdelningen har varit att behärska helheter och att tillämpa kunskaper som jag redan har. På akuten har det ibland varit svårt att hitta något att göra under lugna stunder

Det roligaste under min amanuensperiod är att jag fått ta del av läkarens vardag i en mäktig arbetsmiljö.

 

Vad tycker du om den inremedicinska enheten som arbetsplats?

Inremedicin är en intressant och mångsidig specialitet där det finns mycket att lära sig och se. Personalen har en härligt positiv inställning till undervisning!

 

Rekommenderar du centralsjukhusets inremedicinska enhet som arbetsplats för andra studerande?

Absolut. Amanuensen uppskattas i arbetsgemenskapen. Sommarkandidater på högre årskurser, läkare och skötare erbjuder hjälp och lärdomar. Vasas tvåspråkighet ger en bra möjlighet att lära sig svenska om man vill använda det i sitt framtida yrke. – Här lär man sig svenska säkert!

 

Hurdana erfarenheter har av du av svenskan?

På mina tidigare arbetsplatser har jag använt svenska nästan dagligen och det har gett mig ett basordförråd.  I Vasa har min språkkunskap och branschordförråd förbättras ytterligare men Närpesdialekten kan fortfarande förorsaka lite problem...

 

Varför beslöt du dig att börja jobba just på den inremedicinska enheten i Vasa?

Jag deltog i den utlokaliserade undervisningen i februari och blev förtjust i atmosfären på centralsjukhuset. Dessutom ville jag arbeta på en plats där jag fick använda mig av mina kunskaper i svenska.

 

Vad är det bästa med Vasa?

Det absolut bästa med Vasa är det havsnära läget. Som bra tvåa kommer tårtorna på Sweet Vaasa!

 

Vad tycker du om Vasa och Vasaborna? 

Vasa är en vacker sommarstad och Vasaborna är vänliga och glada människor. Vyerna under joggningsrundorna är mäktiga oberoende av var man joggar!

16.06.2017 VKSadmin