I maj kommer två enheter vid Vasa centralsjukhus att övergå till mobil dokumentation i samband med bruktagningen av en ny programvara som kallas Hoidon tuki (vårdstöd).

Programvaran Hoidon tuki = Hoitu är en del av patientdatasystemet Esko. Med hjälp av den här programvaran kan med hjälp av en mobil apparat dokumentera t.ex. resultat av fysiologiska mätningar, såsom blodtryck, puls och blodsockervärden eller kontrollera värden från tidigare mätningar.

Tack vare den mobila dokumentationen kan vårdhändelser dokumenteras i realtid. Enligt den nuvarande praxisen har t.ex. patientens blodtrycksvärden först dokumenterats till pappers, varefter de sedan har överförts till den elektroniska patientjournalen.

Den mobila dokumentationen tas i bruk på alla vårdavdelningar och akuten på hösten 2017.

28.09.2017 Redaktion_Toimitus