Tvåspråkighet betyder att du har rätt att bli betjänad på antingen finska eller svenska, från den första kontakten till att din vård på sjukhuset har avslutats.

Du får skriftliga dokument, såsom kallelsebrev, vård- och patientföreskrifter och slututlåtanden om vården, dvs. epikriser på ditt valda kontaktspråk. Du kan vid behov be om att få ditt slututlåtande översatt om du fått det på fel språk. Om du behöver översättning kan du på vardagar kl. 8-16 ringa telefonnumret: (06) 213 3306.

21.09.2017 Redaktion_Toimitus