Trafikstockningar kan uppstå vid Vasa centralsjukhus mellan 24.4 och 22.9.2017. Under juli och augusti utförs arbete på centralsjukhusets område, passagen till huvudentrén är smalare och delvis avstängd, kunder uppmanas till försiktighet då man rör sig på området.

Saneringsarbeten som utförs av Vasa stads kommunteknik och Vasa vatten kommer att leda till avvikande trafikarrangemang på Sandviksgatan, Skolhusgatan och Strandvägen. Vasa stads kommunteknik sanerar Sandviksgatan i närheten av centralsjukhuset, varvid bland annat Skolhusgatan kommer att förses med trafikljus. En ny cykelväg kommer att byggas invid Skolhusgatan ända till Korsholmsesplanaden. På Strandvägen kommer kommuntekniken att arbeta kring Elisa stadion.

Samtidigt ska Vasa vatten i samarbete med kommuntekniken sanera de stamvattenledningar som är i dåligt skick (se kartan).

På grund av dessa arbeten kommer genomfartstrafiken från Skolhusgatan styras via Korsholmsesplanaden till Handelsesplanaden och där via till motorvägen. Trafiken från motorvägen till exempelvis Vasklot styrs längs med Handelsesplanaden till Korsholmsesplanaden. Dessa trafikarrangemang gäller 24.4–22.9.2017.

Saneringsarbetens karta >>

Vasa Vattens byggobjekt 2017 >>

28.07.2017 Redaktion_Toimitus