På den nya webbtjänsten eSairaala.fi placerar sig Vasa centralsjukhus utmärkt då offentliga hälso- och sjukvårdsaktörer jämförs på nationell nivå.

Vasa centralsjukhus placerar sig på första plats då man på den nya webbtjänsten eSairaala.fi, som för tillfället omfattar cirka 700 olika aktörer inom den offentliga hälso- och sjukvården, gör en helhetsbedömning av till exempel kundbetjäning, kvalitet och patientskador. Webbplatsen som lanserats av Flowmedik Ab innehåller mätare som gör det möjligt att jämföra olika organisationers hälso- och sjukvårdstjänster med varandra. Med mätarna kan man till exempel se hur kunderna har bedömt vårdkvaliteten, kundbetjäningen och kösituationen på en skala från 1 till 5, men också själv bedöma sin egen vård- och betjäningsupplevelse.

Webbtjänsten förenar klienters och yrkespersoners syn på exempelvis vårdkvalitet, väntetider och kundservice.

– I början kan det kännas tungt att öppet gå ut med transparent information, men siffror ljuger inte. På långsikt kommer öppenheten att gagna oss alla, säger Vasa sjukvårdsdistrikts direktör Göran Honga.

Webbtjänsten eSairaala har utvecklats i samarbete med många olika aktörer från Vasa centralsjukhus till sjuksköterskeförbundet. Framförallt klienternas valfrihet som enligt planerna ska träda i kraft år 2019 kommer att utöka klienternas möjligheter att välja vårdplats, Men redan nu kan webbplatsen göra det lättare att jämföra olika tjänster – oberoende av om man är intresserad av vad andra klienter haft för vårderfarenheter eller om man som yrkesperson söker ett nytt jobb och är intresserad av kvalitetsmätare.

Webbtjänsten eSairaala.fi är finskspråkig, men på sidan om Vasa centralsjukhus kan man också välja att använda sidan på svenska. Verksamhetsidén bygger på en öppen spridning av information och alla privata och offentliga aktörer inom hälso- och sjukvården är välkomna att delta.

 

21.02.2017 VKSadmin