I och med att social- och hälsovårdstjänsterna i det nya landskapet ska organiseras på ett nytt sätt kommer invånarna i landskapet, dvs. serviceanvändarna, att inbjudas till s.k. påverkanskvällar, där de får berätta vad de anser är viktigt inom social- och hälsovården.

Innan utgången av året ska man utarbeta ett underlag för hur social- och hälsovårdstjänsterna ska skapas i det nya landskapet Österbotten. Under förhösten har man arbetat med att skapa utkast till en servicestrategi, en vision och ett servicelöfte. I Österbotten ser man det som viktigt att involvera klienterna i planeringen av landskaps- och vårdreformen och kartlägga invånarnas syn på servicen. Därför ska man i november erbjuda flera påverkningsmöjligheter, varav tre är öppna för alla invånare i landskapet.

Tanken är att man vid de här påverkanskvällarna ska föra diskussioner och samla in information om vad invånarna behöver och önskar sig av social- och hälsovården. Evenemangen är identiska till innehållet, varför det räcker med att delta i ett evenemang.

Anmälning och tilläggsinformation >>

12.10.2017 Redaktion_Toimitus