Under den senaste vaccinationssäsongen tog personalen på Vasa centralsjukhus ett rekordantal influensavaccinationer. Den bakomliggande orsaken till förbättringen är den öppna upplysningen om vaccinationstäckningen med hjälp av ett nytt, digitalt vaccinationsprogram, men också de föreläsningar som arrangerades om vaccinationstäckning och patientsäkerhet.

År 2016 vaccinerades 53 procent av personalen på Vasa centralsjukhus mot influensa. Resultatet är klart bättre än under föregående år och ligger på en god nationell nivå. Under den senaste vaccinationssäsongen gavs Vasa centralsjukhus personal ett rekordartat antal vaccinationer, nämligen 958 stycken.

- Förbättringen beror framförallt på den aktivering som skedde bland vårdpersonalen, för den sammanslagna vaccinationstäckningen bland läkare och vårdare steg i jämförelse med föregående år med cirka 70 procent, berättar Vasa centralsjukhus dataadministrationschef Kalle Ylinampa som ansvarade för lanseringen av det digitala vaccinationsprogram som nu användes för första gången på ett centralsjukhus.

Program som visade vaccinationstäckningen i realtid inspirerade personalen att vaccinera sig

Orsaken till den betydande förbättringen i vaccinationstäckningen var den kampanj som öppet fördes för vaccinering. Nu använde man sig för första gången av ett digitalt vaccinationsprogram som utvecklats tillsammans av centralsjukhuset och Flowmedik Ab med vilket man i realtid och på procentnivå kunde se hur många som hade vaccinerat sig mot influensa. I sex veckors tid kunde man på tv-rutor i centralsjukhusets personalmatsalar och huvudaula samt på sjukhusets interna nät följa med hur den digitala vaccinationssprutan tömdes i realtid. Dessutom höll infektionsöverläkaren och hygienskötarna för första gången föreläsningar där man berättade om hur vaccinationstäckningen påverkar patientsäkerheten, samtidigt som man fördubblade antalet vaccinationspunkter och förde dem närmare personalen.

- På tio av centralsjukhusets vårdenheter och administrativa enheter vaccinerade sig minst 80 procent av personalen. Personalen ska ha ett tack för att den inspirerades att tävla med andra avdelningar och polikliniker i en god anda. Men ännu finns det rum för förbättring, säger Vasa centralsjukhus infektionsöverläkare Juha Salonen.

Tanken är att personalens exempel ska uppmuntra framförallt invånare som hör till någon riskgrupp att skydda sig mot influensa. Till riskgruppen hör exempelvis personer som arbetar inom vården, alla över 65-åringar, barn i åldern 6–35 månader, gravida samt patienter som lider av någon kronisk sjukdom. Yrkespersonerna betonar att främjandet av patientsäkerheten ligger i såväl personalens som klienternas intresse:

- Det är upp till var och en att vaccinera sig. Men det ändå ett utmärkt och enkelt sätt att skydda sig själv och andra mot influensa, påminner Vasa centralsjukhus hygienskötare Elina Välivainio, Marja Leppälä och Ann-Christine Grönroos.

Som bäst planerar man redan tillsammans med Flowmedik Ab att lansera ett digitalt program med vilken man kan mäta förbrukningen av handdesinfektionsmedel bland personalen för att främja infektionsbekämpningen.

23.01.2017 VKSadmin