Vägarbetena på centralsjukhusets förgård är på slutrakan. Kolla de nya kör- och parkeringsanvisningarna.

Asfalteringen av förgården inleds i slutet av nästa vecka. Därefter kommer körfälten att vara klara. I det grönområde som befinner sig i mitten kommer man att plantera en gammal ek som nu för tillfället står framför H-huset. Dessutom kommer det att finnas bänkar och en fontän i grönområde för att öka trivseln.

etupiha förgård

Till vänster om refugen finns en körfil och parkeringsplatser för taxibilar. Till höger om refugen finns en till körfil och invalidparkeringsplatser.

pääovi huvudingång

Framför huvudingången är det inte tillåtet att parkera, eftersom en bil som parkerats under taköverhänget utgör en säkerhetsrisk. Det går dock bra att lämna av passagerare framför huvudingången.

parkkipaikkoja parkeringsplatser

Efter huvudingången finns det parkeringsplatser där man kan parkera i 3 timmar.

liikenneympyrä rondellen

Rondellen hjälper till att förtydliga körriktningen och sänka körhastigheterna.

22.09.2017 Redaktion_Toimitus