Enligt en kundförfrågan som THL genomfört på förlossningssjukhusen i Finland har Vasa centralsjukhus de nöjdaste föderskorna.

Vasa centralsjukhus var ett av de 26 förlossningssjukhus som deltog i THL:s kundförfrågan. Enligt de nu publicerade resultaten har våra kunder gett oss ett utmärkt betyg. Vår chefsöverläkare har sammanställt resultaten och på basis av dem placerade sig Vasa centralsjukhus i topp vid en jämförelse och på andra plats vid en annan jämförelse*.

Resultat av ett långsiktigt arbete

Avdelningsskötare Kaisa Muikku på Vasa centralsjukhus förlossningsenhet lovordar sin personal.

– Barnmorskorna och den övriga personalen gör ett bra arbete och det återspeglas i resultatet. För oss är det viktigt att våra kunder är nöjda med vår service, säger Muikku belåtet.

Vasa centralsjukhus har WHO:s kvalitetscertifikat som beviljas babyvänliga sjukhus och dessutom arbetar sjukhuset enligt Unicefs program för Babyvänliga sjukhus i syfte att främja amning.

Kundresponser från förlossningssjukhusen (på finska)>>

Läs mera om undersökningsresultaten i form av en Slideshare-presentation (på finska) >>

THL:s meddelande (på finska) >>

* Oulaskangas sjukhus som fick det bästa medeltalet anges i de noggrannare uppgifterna ha ”otillförlitliga tal”.

31.05.2017 VKSadmin