På dagenheten vårdas kunden på en dag.

Den här veckan ändrades den avdelning som ligger på den fjärde våningen i centralsjukhusets E-flygel till en dagavdelning med 15 vårdplatser. Följande enheter kan hänvisa patienter till dagenheten:

  • Medicinska polikliniken
  • Kirurgiska polikliniken
  • Vårdavdelningar
  • Hudpolikliniken
  • Hjärtstationen
  • Neurologiska polikliniken
  • Lungpolikliniken

På dagenheten genomför man bland annat olika intravenösa läkemedelsbehandlingar och sköter om eftervården efter åtgärder som genomförts på andra enheter.

Dagenhetens öppettider är måndagar–torsdagar kl. 6.45–21.00 och fredagar kl. 6.45–18.00. Information om den behandlande enheten ges alltid i kallelsebrevet.

04.10.2017 Redaktion_Toimitus