2018

Barnpsykiatriska polikliniken och avdelningen flyttade ihop

09.07.2018 Barnpsykiatriska polikliniken och avdelningen flyttade ihop
I början av sommaren slogs barnpsykiatriska avdelningen och barnpsykiatriska polikliniken ihop, när barnpsykiatriska polikliniken flyttade in i samma lokaler, där barnpsykiatriska avdelningen finns. Nu finns den barnpsykiatriska servicen i D-husets andra våning i centralsjukhusets enhet i Roparnäs.

Laboratoriet och röntgen: Öppettider under sommaren

02.07.2018 Laboratoriet och röntgen: Öppettider under sommaren
Sommaren påverkar öppettiderna för laboratoriets provtagningspunkter och röntgen. Se när provtagningspunkterna och röntgen på din egen ort har öppet under sommaren.

Det är viktigt att D-vitamin doseringen åt barn sker enligt rekommendationerna

20.06.2018 Det är viktigt att D-vitamin doseringen åt barn sker enligt rekommendationerna
Det har förekommit enstaka fall där man i hemförhållanden gett för stora D-vitamindoser till barn p.g.a. att man på internet köpt D-vitamindroppar som är...

Förändringar i användningen av centralsjukhusets parkeringshus

18.06.2018 Förändringar i användningen av centralsjukhusets parkeringshus
På grund av byggnationen av det nya H-huset blir man tvungen att genomföra förändringar som kommer att få konsekvenser för användningen av centralsjukhusets parkeringshus. Normalt så har man kunnat ta sig direkt från parkeringshuset ut på sjukhusgården. Nu kommer den här förbindelsen att stängas, eftersom utgången befinner sig mitt på byggarbetsplatsen.

Störningen i telefontrafik är förbi

11.06.2018
Vasa centralsjukhus telefontrafik har drabbats av en tillfällig störning. På måndagen den 11 juni upptäcktes en störning som gjorde att alla samtal inte kom...

Ändrade trafikleder på sjukhusområdet i och med nybyggnationen

07.06.2018 Ändrade trafikleder på sjukhusområdet i och med nybyggnationen
I juni inleds arbeten med att resa ett byggstängsel kring Vasa centralsjukhus blivande H-nybyggnation i Sandviken. Avgränsningen av byggnadsplatsen kommer bland annat att påverka den gångled som löper från stranden till sjukhusets huvudingång. Dessutom kommer antalet parkeringsplatser att minska.

Farväl till de gamla byggnaderna – välkommen det nya H-huset!

30.05.2018 Farväl till de gamla byggnaderna – välkommen det nya H-huset!
På videon kan du se hur de tre husen som ska rivas har betjänat verksamheten i årtionden.

Hanteringen av personuppgifter preciseras i linje med dataskyddsförordningen fr.o.m. 25.5.2018

24.05.2018 Hanteringen av personuppgifter preciseras i linje med dataskyddsförordningen fr.o.m. 25.5.2018
EU:s allmänna dataskyddsförordning (GDPR) tillämpas nationellt från och med 25.5.2018.

Det nya Hembesöket berättar hur du ska agera när hjärtat stannar

18.05.2018 Det nya Hembesöket berättar hur du ska agera när hjärtat stannar
Vasa centralsjukhus informationstidning Hembesöket har kommit ut. Vad hände när Tapani Barinoffs hjärta plötsligt stannade på sommaren? Vet du var närmaste...

Vasa centralsjukhus börjar samla in blodprov för biobank

14.05.2018 Vasa centralsjukhus börjar samla in blodprov för biobank
Vasa centralsjukhus börjar nu samla in blodprov i en vidsträckt utsträckning för Auria Biobank, där sjukvårdsdistriktet är delägare. I sjukhusets vardag märks biobanksverksamheten både i form av samtyckesblanketter som postas till patienter och i form av blodprov som tas av patienter som gett sitt samtycke. Blodproven för biobanken tas samtidigt med patientens andra blodprov.

Barnpsykiatriska polikliniken flyttar till Roparnäs

11.05.2018 Barnpsykiatriska polikliniken flyttar till Roparnäs
Barnpsykiatriska polikliniken är stängd under tiden 11.5.–15.5.2018.

Delta i föräldrarådet genom att fylla i en digital blankett

21.03.2018 Delta i föräldrarådet genom att fylla i en digital blankett
Med följande eFöräldrarådets förfrågan vill vi kartlägga speciellt information och kommunikation.

Vasa sjukvårdsdistrikt fick ny direktör idag

19.03.2018
Fullmäktige för Vasa sjukvårdsdistrikt beslutade vid sitt sammanträde den 19 mars 2018 att utse ekonomie doktor Marina Kinnunen till ny direktör för sjukvårdsdistriktet.

En psykiatrisk sjukskötare på akuten dygnet runt

13.03.2018 En psykiatrisk sjukskötare på akuten dygnet runt
Från och med den 12 mars 2018 finns det en jourhavande psykiatrisk sjukskötare på akuten dygnet runt. Sjukskötaren erbjuder patienter med plötsliga eller långvarigare psykiska symtom råd, stöd och handledning.

Finlands första rum för dagsljus-PDT öppnades i Vasa

20.02.2018 Finlands första rum för dagsljus-PDT öppnades i Vasa
Finlands första rum för dagsljus-PDT lanserades i Vasa tisdagen 20.2. Patienter som ges ljusbehandling i det fotodynamiska rummet har ett förstadium till hudcancer.

Förtjänsttecken till aktiva främjare av patientsäkerhet

02.02.2018 Förtjänsttecken till aktiva främjare av patientsäkerhet
Förtjänsttecken och diplom som Patientsäkerhetsföreningen i Finland beviljat Vasa centralsjukhus delades ut på onsdagen den 31 januari 2018.

Övning för att testa fördelarna med flygtransporter vid akuta patientförflyttningar

01.02.2018 Övning för att testa fördelarna med flygtransporter vid akuta patientförflyttningar
På fredagen den 2 februari arrangerar Vasa centralsjukhus och Norrlands universitetssjukhus tillsammans en övning där man simulerar en transport av en akut patient.

Vi deltar i 112-dagen

01.02.2018 Vi deltar i 112-dagen
På den nationella 112-dagen sköter vi om att även våra närmaste kan förutse faror och får hjälp i nödsituationer.

Nyfödda får personbeteckning redan i förlossningssalen

23.01.2018 Nyfödda får personbeteckning redan i förlossningssalen
På tisdagen kl. 9.00 tar man i bruk en elektronisk födelseanmälan på Vasa centralsjukhus. Det här betyder att nyfödda får en officiell personbeteckning redan i förlossningssalen.

Vasa centralsjukhus har mycket belåtna kunder

22.01.2018 Vasa centralsjukhus har mycket belåtna kunder
Från och med år 2014 har utvecklingsarbetet i Vasa sjukvårdsdistrikt följt programmet VCS 2025. Enligt de tre strategiska mål som uppställts för programmet ska sjukhuset ha den bästa kundupplevda kvaliteten i Finland, uppnå en nettobesparing på 11 procent eller 19 miljoner och skapa en verksamhet som kan integreras med social- och hälsovården.

Vasa hälsocentral och Vasa centralsjukhus är femstjärniga utbildningsplatser

10.01.2018 Vasa hälsocentral och Vasa centralsjukhus är femstjärniga utbildningsplatser
Unga läkare värdesätter Vasa högt som specialiseringsort. Både Vasa hälsocentral och Vasa centralsjukhus fick fem stjärnor i en ranking av utbildningsplatserna i Finland. Vasa centralsjukhus fick högsta poäng av alla sjukhus i landet.

En plan för omfattande specialsjukvårdsservice i Jakobstad görs tillsammans

10.01.2018 En plan för omfattande specialsjukvårdsservice i Jakobstad görs tillsammans
Vid måndagens sammanträde utarbetades en arbetsplan för hur man ska kunna tillhandahålla en stark specialsjukvårdsservice i Jakobstad.