Den 16 november 2018 öppnade projektalliansen Bothnia High 5 en egen webbplats. Innehållet på webbplatsen som har webbadressen bothniahigh5.fi är tvåspråkigt.

Den direkta adressen till den svenskspråkiga webbplatsen är

www.bothniahigh5.fi/sv.

Webbplatsen innehåller mångsidig information om Vasa centralsjukhus H-nybygge samt specialarrangemang och andra aktuella ärenden som anknyter till byggplatsen men även information om alliansen Bothnia High 5. Innehållet kompletteras och uppdateras under projektets gång. All kommunikation som berör projektet sköts av alliansen Bothnia High 5. Webbplatsen fungerar som alliansens huvudsakliga kommunikationskanal.

Den nya H-byggnaden förverkligas med en alliansmodell

Vasa centralsjukhus H-nybyggnation förverkligas av projektalliansen Botnia High 5 som består av Vasa sjukvårdsdistrikt, YIT Hus, Granlund Österbotten, Ramboll Finland, Raami Arkkitehdit och Arkkitehdit Kontukoski.

Projektet är det första i Österbotten som förverkligas med hjälp av en alliansmodell. Det är också det största byggnadsprojekt som genomförts under hela Vasa centralsjukhus historia.

Alliansen Bothnia High 5 befinner sig som bäst i en utvecklingsfas. Enligt planerna ska realiseringsfasens inledas i maj 2019 och den nya byggnaden tas i bruk år 2022.

Mångsidig, effektiv och flexibel service på en och samma plats

Den nya H-byggnaden kommer att inhysa såväl landskapets som den privata sektorns primärvårds-, specialsjukvårds- och socialvårdstjänster. Med hjälp av digitalisering och distansförbindelser kommer kunderna att kunna erbjudas jämlik service oberoende av deras boningsort. I planeringen av nybyggnationen har man utgått från en byggnad som ska kunna användas flexibelt för många varierande behov. Nybygget kommer dessutom att ge både kunder och anställda en frisk och trygg miljö.

Den nya H-byggnaden blir en smart sjukhusbyggnad med moderna och högklassiga utrymmen, en kostnadseffektiv livscykel och beredskap att utnyttja framtidens teknologi. 

16.11.2018 Redaktion_Toimitus