YIT och Are har den 27 augusti 2018 undertecknat ett avtal gällande utvecklingsskedet inom Bothnia High 5-alliansens entreprenad inom husteknik. Utvecklingsskedet pågår fram till slutet av april 2019. Även förhandlingar med upprättandet av ett avtal för själva byggnadsskedet har inletts av parterna.

Att inleda samarbete med en entreprenör inom husteknik är ett viktigt steg för Bothnia High 5-alliansen, berättar alliansens projektchef Markus Kaustinen från YIT.

– Are deltar i alliansens Big Room-arbete varje vecka och tillför alliansen sitt eget kunnande vad gäller att styra planeringen. Det faktum att entreprenören deltar gör det enklare att hitta kostnadseffektiva realiseringslösningar. Vi undviker överlappande arbete när planerna kan göras färdiga på en och samma gång.

Vad gäller både utvecklingsskedet och byggnadsskedet är det frågan om den största entreprenaden i Ares historia.

– Det känns bra att redan i planeringsskedet få bli en samarbetspartner i ett så här viktigt projekt. Are har gedigen erfarenhet av sjukhus- och hälsovårdsfastigheters hela livscykel, från entreprenader inom husteknik till underhåll och service samt modernisering. För närvarande deltar vi även i alliansprojektet KYS Uusi Sydän 2025 och i utbyggandet av Kymmenedalens centralsjukhus.  Husteknik i sjukhusfastigheter kräver specialkunskaper och därför är vår erfarenhet på både riksomfattande och lokal nivå säkert till nytta vid planeringen och genomförandet av projektet, lovar Petri Alapelto, Ares regiondirektör i Vasa.

H-nybyggnaden samlar tjänster under samma tak

H-nybyggnationen vid Vasa centralsjukhus genomförs som en Bothnia High 5-projektallians, där parterna utgörs av Vasa sjukvårdsdistrikt, YIT, Granlund Österbotten, Ramboll Finland, Raami Arkkitehdit och Arkkitehdit Kontukoski.

Den nya H-byggnaden förenar landskapsmässiga och privata tjänster inom primärvården, specialsjukvården och socialvården. Med hjälp av digitalisering och distansmöten kan tjänsterna på ett jämlikt sätt tas nära kunden, oberoende av hemkommun. Nybyggnaden planeras så att den flexibelt kan ändras och användas på många olika sätt. Vi bygger utrymmen  som är hälsosamma och säkra för både kunderna och personalen. Den nya H-byggnaden tas i bruk år 2022 och den planerade omfattningen uppgår till cirka 30 000 bruttokvadratmeter.

06.03.2020 Redaktion_toimitus