Barnpsykiatriska polikliniken är stängd under tiden 11.5.–15.5.2018.

Barnpsykiatriska polikliniken är stängd under tiden 11.5.–15.5.2018 på grund av flytt till nya utrymmen.

Enheten betjänar kunder fr.o.m. 16.5.2018 på den nya adressen:

 

Psykiatriska enheten, D-byggnaden, vån. 2.

65320 Vasa

>>Läs mer om barnpsykiatriska poliklinikens verksamhet

 

11.05.2018 Redaktion_Toimitus