I början av sommaren slogs barnpsykiatriska avdelningen och barnpsykiatriska polikliniken ihop, när barnpsykiatriska polikliniken flyttade in i samma lokaler, där barnpsykiatriska avdelningen finns. Nu finns den barnpsykiatriska servicen i D-husets andra våning i centralsjukhusets enhet i Roparnäs.

Efter flytten finns barnpsykiatriska polikliniken på samma adress som barnpsykiatriska avdelningen på Seriegatan i Roparnäs, i D-husets andra våning. Poliklinikens verksamhet flyttades från Sandviken till Roparnäs, eftersom den tidigare H-byggnaden revs för att ge plats åt nybygget H.

Till Vasa centralsjukhus barnpsykiatriska verksamhet hör en poliklinik och en avdelning. Vi hjälper sjukvårdsdistriktets barn med psykiska problem i åldern 0–12 år och deras familjer med uppfostrings- och utvecklingsfrågor, där vanliga åtgärder från föräldrar, skola och primärhälsovård inte räcker.

     –Till polikliniken kommer man med läkarremiss från skolhälsovård, hälsovårdcentral eller någon annan primärhälsovårdsenhet. Målet är att trygga att barnet får en gynnsam utveckling för en frisk ungdomstid och vuxenskap, säger Mirja Vainionpää, avdelningsskötare på barnpsykiatriska avdelningen och polikliniken.

På polikliniken arbetar dessutom småbarnspsykiatrin, rättpsykiatriska arbetsgrupper och ett konsultationsteam.

06.03.2020 Redaktion_toimitus