Med följande eFöräldrarådets förfrågan vill vi kartlägga speciellt information och kommunikation.

Det digitala klientrådet för föräldrar har nu kommit ut med en ny förfrågan. Ifjol lanserade sjukhuset en digital påverkningskanal i form av ett e-föräldraråd. Vem som helst som är intresserad av att utveckla den kundorienterade servicen som är riktad till barn är välkommen att delta i rådet.

Resultaten av den första förfrågan används redan nu för att främja bemötandet. I den nya förfrågan vill vi kartlägga hurdana önskemål föräldrarna har om informationsgången på sjukhuset. Om du har förslag på hur vi kunde förbättra vår service och informationsgång på barnenheten så fyll i vår förfrågan till e-föräldrarådet!

Föräldrarådet - nyaste förfrågan (länken uppdaterat 10 /2019)

Här kan du läsa den första resolutionen

21.05.2021 Redaktion_Toimitus