Det har förekommit enstaka fall där man i hemförhållanden gett för stora D-vitamindoser till barn p.g.a. att man på internet köpt D-vitamindroppar som är starkare än vanliga D-vitamindroppar. D-vitamintillskott är ett nödvändigt kosttillskott för växande barn och unga men överdosering kan leda till problem genom att kalciumkoncentrationen i blodet stiger. D-vitaminförgiftning kan i värsta fall leda till svåra och permanenta organskador. Det är viktigt att D-vitamindoseringen sker enligt de nationella rekommendationerna.

Nationella doseringsrekommendationer:

2 veckor-23 månader: 10 mikrogram/dygn

2-17 år: 7,5 mikrogram/dygn

I händelse av överdosering så ska man enligt rekommendationer ta kontakt med den egna hälsovårdscentralen.

Om man medvetet ger barn överdoser av D-vitamin kan detta leda till brottsanmälan.

Maria Backström Biträdande överläkare,
Tarja Holm Ansvarsområdeschef
Reijo Autio Chefsöverläkare

21.06.2018 Redaktion_Toimitus