Vid måndagens sammanträde utarbetades en arbetsplan för hur man ska kunna tillhandahålla en stark specialsjukvårdsservice i Jakobstad.

På måndagen den 8 januari förde man en diskussion i Jakobstad om traktens framtida specialiserade sjukvård.  I sammanträdet deltog riksdagsledamot Anna-Maja Henriksson, ordföranden i Jakobstads social- och hälsovårdsnämnd Henrik Sandberg, Vasa sjukvårdsdistrikts styrelseordförande Hans Frantz, Vasa sjukvårdsdistrikts fullmäktigeordförande Gösta Willman, ordföranden i Vasa sjukvårdsdistrikts personalsektion Mona Vikström samt tjänstemannaledningen för Jakobstad och Vasa sjukvårdsdistrikt.

Vid sammanträdet gavs tjänstemännen i uppdrag att bereda en konkret strategi och verksamhetsplan som kan tas till de förtroendevalda för behandling och beslutsfattande.

– Vårt mål är att kunna tillhandahålla en stark specialsjukvårdsservice i Jakobstad, konstaterar Henriksson.

– Det är mycket viktigt för Vasa sjukvårdsdistrikt att den specialiserade sjukvården i Jakobstad är högklassig. Vi vill att servicen ska erbjudas nära hemmet och att den vård som inte kan erbjudas nära hemmet ska fås i Vasa. Det ligger i allas intresse att vi genom samarbete uppnår en god servicenivå, konstaterar Frantz.

Vid måndagens sammanträde utarbetades en arbetsplan för hur man ska kunna tillhandahålla en stark specialsjukvårdsservice i Jakobstad.

Omfattande verksamhet inom lagstiftningens ram

I och med de riksomfattande riktlinjerna har man i Jakobstad varit tvungen att lägga de dagkirurgiska åtgärderna på is för tillfället och begränsa jourverksamheten.

– För tillfället bedrivs det ännu en synnerligen omfattande verksamhet i Jakobstad. Nu vill vi stärka specialsjukvårdsservicen så långt som det kan göras inom lagstiftningens ram, säger Sjöström.

– Vi vill uppnå ett mål och en servicenivå som kan accepteras av alla och sedan dryfta alla olika alternativ som finns till förfogande för att målen ska uppnås. Det här ligger också i det framtida landskapets intresse, konstaterar Kinnunen.

Rauhala för sin del lyfter fram flera olika exempel på olika verksamhetsformer som fortfarande kan tillhandahållas i Jakobstad och betonar att man i framtiden kommer att kunna dra nytta av till exempel exempelvis distansmottagningar.

Vid sammanträdet fick tjänstemännen i uppdrag att bereda ett förslag till ett gemensamt mål och en plan för hur målet ska uppnås i praktiken. Planerna ska föredras för Jakobstads social- och hälsovårdsnämnd den 20 februari och för Vasa sjukvårdsdistrikts styrelse den 5 mars.

06.03.2020 Redaktion_toimitus