Från och med den 12 mars 2018 finns det en jourhavande psykiatrisk sjukskötare på akuten dygnet runt. Sjukskötaren erbjuder patienter med plötsliga eller långvarigare psykiska symtom råd, stöd och handledning.

Från och med den 12 mars har det funnits en jourhavande psykiatrisk sjukskötare på akuten dygnet runt. Tidigare fanns det en psykiatrisk sjukskötare på akuten enbart utanför tjänstetiden, det vill säga efter kl. 16.00 på vardagar och på veckoslut, men nu har verksamheten utvidgats.

–För patienter och anhöriga betyder det här att de kan prata med en skötare ansikte mot ansikte i den akuta fasen. Skötaren kan genast göra en bedömning av vårdbehovet samt erbjuda både stöd och handledning dygnet runt. Besöket kräver ingen remiss, säger koordinerande avdelningsskötare Susann Granlund.

Den jourhavande psykiatriska sjukskötaren bedömer vårdbehovet, diskuterar, handleder, råder och bistår patienter med plötsliga eller långvarigare psykiska symtom. Även missbrukare erbjuds handledning. Dessutom så kan sjukskötaren vid behov hänvisa patienten till fortsatt vård, exempelvis till centret för mental- och beroendevård Horisonten eller ungdomsstationen Klaara.

Telefonrådgivning erbjuds fortsättningsvis dygnet runt för patienter, anhöriga och yrkespersoner på telefonnummer 06 213 2009.

Läs mer om psykiatriska jouren på akuten

06.03.2020 Redaktion_toimitus