I Larsmo kommun i Österbotten har man konstaterat mässling hos ett barn i förskoleålder. Smittan bekräftades vara mässling idag på torsdagen den 29 november. Det barn som drabbats av mässling hade inte vaccinerats mot mässling.

Barnet som varit på utlandsresa med sin familj har sannolikt drabbats av mässling på resan, eftersom det pågår en mässlingsepidemi i reseområdet.

Tiotals personer har nu utsatts för mässling. De utsatta är familjemedlemmar eller hör till familjens närmaste krets. Barnet har under smittsamhetstiden vistats åtminstone på daghemmet, akutintaget på sjukhuset i Karleby samt på ett allmänt evenemang på söndagen den 25 november.

Tiotals av de utsatta är antingen bristfälligt vaccinerade eller har inte vaccinerats mot mässling

Mässling är en exceptionellt smittsam sjukdom.<0} Den smittar bland annat via luften, och därför kan det räcka med att man vistats i samma lokal som den smittade. Den som insjuknat i mässling får först hög feber, ögoninflammation och andningssymtom. Eksemet debuterar efter 3–5 dygn och varar i drygt en vecka. Inkubationstiden mellan smittan och de första symtomen är vanligen 9–11 dygn, men kan variera mellan 7 och 21 dygn. En vanlig följdsjukdom är bakterieinfektion i andningsvägarna. I sällsynta fall kan man drabbas av hjärninflammation. Risken för komplikationer är störst hos gravida, småbarn under ett år och personer med immunbrist.

En person som insjuknat i mässlig kan utsätta andra för smittan fyra dygn före eksemet brutit ut och fyra dygn efter att eksemet brutit ut.

Om du misstänker att du utsatts för mässling ska du först du kontrollera ditt vaccinationsskydd. Två doser av MPR-vaccin ger ett bra skydd mot mässling. De som fötts före 1970-talet har i allmänhet genomgått mässling och därmed fått ett skydd mot sjukdomen. Om du har ett bristfälligt vaccinationsskydd och inte vet om du har haft mässlig ska du kontakta din egen hälsovårdscentral för noggrannare anvisningar.

Om du på basis av dina symtom misstänker att du drabbats av mässling ska du ringa något av följande telefonnummer:

  • Vasa centralsjukhus akutintag tfn 06-213 1310 eller 06-213 1001
  • Jakobstad, Pedersöre, Nykarleby, Larsmo: måndag–fredag kl. 8-16 barntelefonrådgivningen tfn 06-786 1234 eller Nykarlebys telefonrådgivning tfn 06-786 2701. Övriga tider barnavdelningen tfn 06-786 2150

Ta dig inte direkt till akutintaget utan att du i förväg har ringt något av de ovan nämnda telefonnumren.

Tilläggsinformation:

Vasa centralsjukhus infektionsöverläkare Juha Salonen, tfn 06-213 2612 (under tjänstetid)

Ledande läkare i Jakobstad: Pia-Maria Sjöström, tfn 06-786 2001 (under tjänstetid)

29.11.2018 redaktion_toimitus