Finlands första rum för dagsljus-PDT lanserades i Vasa tisdagen 20.2. Patienter som ges ljusbehandling i det fotodynamiska rummet har ett förstadium till hudcancer.

På Vasa centralsjukhus hudpoliklinik har man öppnat det första rummet för dagsljus-PDT (day light photodynamic therapy), ett så kallat dagsljusrum. PDT är en behandlingsform som används vid behandling av ytlig hudcancer: Behandlingen förstör elakartade celler utan att skada omkringliggande friska celler. Behandlingen med dagsljus-PDT används framförallt vid behandlingen av aktiniska keratoser, ett förstadium till hudcancer.

–De lampor som används vid behandlingen imiterar dagsljus men utan den UV-strålning som skadar huden. I den traditionella PDT-behandlingen, där huden behandlas på ett begränsat område är ofta smärtsam, samtidigt som det behandlade hudområdet är litet. Den behandling som nu ges i dagsljusrummet är mindre smärtsam och gör det möjligt att behandla mera omfattande hudområden på samma gång, berättar överläkaren i hudsjukdomar Johanna Hagman på Vasa centralsjukhus.

Tidigare kunde patienter ges traditionell dagsljus-PDT enbart från maj till september. I och med det nya dagsljusrummet kan man behandla patienter nästan året runt.

Första patienter kan prova rummet redan i morgon, onsdagen 21.2.

06.03.2020 Redaktion_toimitus