På grund av byggnationen av det nya H-huset blir man tvungen att genomföra förändringar som kommer att få konsekvenser för användningen av centralsjukhusets parkeringshus. Normalt så har man kunnat ta sig direkt från parkeringshuset ut på sjukhusgården. Nu kommer den här förbindelsen att stängas, eftersom utgången befinner sig mitt på byggarbetsplatsen.

Det kommer att ske förändringar som berör både gångleder och parkeringsplatser på centralsjukhusets område i Sandviken. Antalet parkeringsplatser kommer trots det inte att minska i avsevärd grad, eftersom man strävar efter att hitta ersättande parkeringsplatser för de platser som tas ur bruk. 

Det blir en aning svårare att ta sig från parkeringshuset till sjukhuset

Under byggnationen måste man ta sig ut ur parkeringshuset från samma sida där man kör in i parkeringshuset. Den hiss som finns i parkeringshuset är belägen i den andra ändan av huset. Det här betyder att om man behöver använda sig av hissen i parkeringshuset så måste man ta sig från en ända av huset till den andra ändan av huset för att komma ut ur huset.

För att ta sig från parkeringshuset till huvudentrén ska man ta den gångled som går mellan Y-byggnaden och byggarbetsplatsen fram till T-byggnadens bakdörr, därifrån man kan ta hissen till sjukhusets huvudentré. Gånglederna kommer att utmärkas med skyltar, både i parkeringshuset och på väg till huvudentrén.

Bild av parkeringshus

18.06.2018 Redaktion_Toimitus