Förtjänsttecken och diplom som Patientsäkerhetsföreningen i Finland beviljat Vasa centralsjukhus delades ut på onsdagen den 31 januari 2018.

Kalevi Inha som även varit verksam i klientrådet tilldelades ett förtjänsttecken för att han aktivt lyft fram kundperspektivet i utvecklingsverksamheten på sjukhuset. Inha har på ett anmärkningsvärt arbetat för att lyfta fram och bidra till att stärka patientperspektivet och -involveringen i behandlingen av allvarliga farliga situationer. I sitt anförande tackade den tf. distriktsdirektören Marina Kinnunen Inha för sin obeveklighet:

– Kalevi Inha har gett patientsäkerheten ett ansikte och bidragit till att främja patientens perspektiv i gott samarbete med Vasa sjukvårdsdistrikt. Inha har öppet berättat om patientskador, vilket också bidragit till att främja patientsäkerheten, men i synnerhet gjort att patientens perspektiv lyfts fram även på riksnivå.

Patientsäkerhet främjas genom mångprofessionell utvecklingsverksamhet

En av de anställda som tilldelades ett förtjänsttecken var chefsöverläkare Auvo Rauhala som långsiktigt och fördomsfritt engagerat sig i flera år för att främja patientsäkerheten i organisationen. Han har gett mycket av sin tid för att främja säkerheten, men dessutom vågat införa nya rutiner i organisationen. Rauhala har under år 2017 lett ett vittomfattande forskningsprojekt i Vasa sjukvårdsdistrikt och fått med sig många läkare i forskningen. Dessutom är han ett utmärkt exempel på hur patientsäkerheten kan främjas genom en mångprofessionell utvecklingsverksamhet.

Kvalitetschef Mari Plukka har modigt främjat patientsäkerheten med sitt innovativa och serviceinriktade arbetsgrepp, varför hon också tilldelades ett förtjänsttecken för sitt arbete.

– Plukka har inte enbart utvecklat arbetet med metoder som använts tidigare utan har modigt också vågat ta i bruk nya instrument och mätare. Kvalitetschefen är välbekant i organisationen och kontaktas aktivt.

Därutöver tilldelades även patientsäkerhetskoordinatorerna Linda Styris och Merja Jutila förtjänsttecken för deras insats i det forsknings- och utvecklingsprojekt som syftar till att främja patientsäkerheten.

– De har på ett ypperligt sätt vågat föra fram sitt budskap på fältet men också vågat lansera nya verksamhetssätt, exempelvis vid bedömningen av dödsfall som inträffar på sjukhuset. Dessutom har de starkt betonat hur viktigt det är att stöda fältet i det arbete som har till syfte att främja patientsäkerheten, säger Kinnunen i sin motivering.

06.03.2020 Redaktion_toimitus