Provet som togs av den misstänkta mässlingspatienten som anlände till Vasa centralsjukhus på söndagen den 9 december visade sig vara negativt. Patienten lider alltså inte av mässling, utan sannolikt av någon annan virusinfektion.

Det här betyder att de utsatta personerna inte är i behov av några profylaktiska åtgärder och att karantänen av patienten kan hävas.

Eftersom det fortsättningsvis råder ett hot om en mässlingsepidemi i trakten uppmanar vi invånarna att ringa följande telefonnummer vid misstanke om mässling innan de söker sig till akutmottagningen: 06-213 1310 eller 06-213 1001. På så sätt kan den misstänkta mässlingspatienten direkt tas in i ett luftisolerat rum via en separat ytterdörr och på sätt undvika att andra patienter blir utsatta.

Mässling ska misstänkas om sjukdomen börjat med symtom i andningsvägarna och hög feber, och patienten efter några dagar får utslag. Utslagen börjar i allmänhet bakom öronen och sprider sig sedan neråt på bålen. I början av smittan får patienten ofta också röda irriterade ögon.

Institutet för hälsa och välfärd (THL) rekommenderar att personer med bristfälligt vaccinationsskydd ska vaccinera sig mot mässling. Skydd mot mässling fås via genomgången sjukdom eller två doser av MPR-vaccin som tagits med två års mellanrum.

I Vasa kan man vaccinera sig mot mässling på följande platser:

- Vuxna på den egna hälsostationen, tisdagen 11.12 kl. 14–15.30 och torsdagen 13.12 kl. 14–15.30

- Föräldrar med barn i rådgivningsålder kan beställa tid via den egna rådgivningen. Telefontid på vardagar kl. 11–11.30

- Skolelever kan beställa tid till den egna skolhälsovårdaren. Mer information fås via Wilma.

- Studerande kan beställa tid av den egna hälsovårdaren.

 

Tilläggsinformation:

 

Vasa centralsjukhus infektionsöverläkare Juha Salonen, tfn 06-213 2612 (under tjänstetid)

10.12.2018 redaktion_toimitus