Sommaren påverkar öppettiderna för laboratoriets provtagningspunkter och röntgen. Se när provtagningspunkterna och röntgen på din egen ort har öppet under sommaren.

Under sommaren förekommer ändringar i öppettiderna för Vasa sjukvårdsdistrikts laboratoriums provtagningspunkter och röntgen. Öppettiderna för laboratoriets provtagningspunkter och röntgen samt eventuella kontaktuppgifter finns listade enligt ort nedan.

Du kommer väl ihåg att laboratorietid bör bokas på förhand. Bokningen görs i första hand på webbsidan www.nettilab.fi, men du kan också boka genom att ringa numret 06 213 1626. Vid behov kan du också besöka provtagningspunkten vid Vasa centralsjukhus laboratorium utan tidsbokning. Innan du bokar tid till laboratoriet bör du ha en remiss till provtagning. Provtagningspunkten betjänar även klienter från andra laboratorier måndag–fredag kl. 7.00–15.00.

Ifall röntgen på din ort är stängd betjänas du av Vasa centralsjukhus röntgen. Telefontid till röntgen är vardagar kl. 8.00–15.00, tfn 06 213 2472.

Öppettiderna för laboratoriets provtagningspunkter och röntgen samt eventuella kontaktuppgifter

Provtagning

VASA CENTRALSJUKHUS PROVTAGNING

Öppet mån.–fre. kl. 7.00–15.00
tfn 06 213 1626
I första hand bokas tid till provtagning via www.nettilab.fi. Man kan också komma till provtagningspunkten utan tidsbokning.

 

DAMMBRUNNSVÄGENS PROVTAGNING

AVVIKANDE ÖPPETHÅLLNINGSTIDER 2.7–29.7
Öppet mån.–fre. kl. 9.00–14.00
Från och med 30.7 öppet mån.–tors. kl. 8.00–15.00 och fre. kl. 8.00–14.00
Provtagning endast med tidsbokning.

 

LAIHELA HÄLSOCENTRALS PROVTAGNING

Öppet mån.–tors. kl. 7.30–14.30 och fre. kl. 7.30–14.00
Provtagning endast med tidsbokning.

 

LILLKYRO HÄLSOSTATIONS PROVTAGNING

Öppet mån. och ons. kl. 7.00–12.30
Stängt 2.7–5.8
Provtagning endast med tidsbokning.

 

BOTTENHAVETS SJUKHUS PROVTAGNING

Öppet mån.–fre. klo 7.00–14.00
Provtagning endast med tidsbokning.

 

MALAX HÄLSOVÅRDSCENTRALS PROVTAGNING

Öppet mån.–fre. kl. 7.30–14.30
Provtagning endast med tidsbokning.

 

KORSNÄS HÄLSOGÅRDS PROVTAGNING

Öppet torsdagar kl. 7.30–13.30
Stängt 2.7–29.7
Provtagning endast med tidsbokning.

Röntgen

 

RÖNTGEN VID LAIHELA HÄLSOCENTRAL

AVVIKANDE ÖPPETHÅLLNINGSTIDER 2.7–19.8

Öppet mån. och tors. kl. 7.30–15.00 Från och med 20.8 öppet mån., tis. och tors. kl. 7.30–15.00 tfn 06 325 8279

 

RÖNTGEN VID MALAX HÄLSOVÅRDSCENTRAL

Öppet mån. och tors. kl. 8.00–15.00. Stängt 6.8–2.9
tfn 06 347 7630

 

MALMSKAS RÖNTGEN I JAKOBSTAD

Öppet vardagar kl. 7.30–15.00
tfn 06 786 2175

 

RÖNTGEN VID BOTTENHAVETS SJUKHUS

AVVIKANDE ÖPPETHÅLLNINGSTIDER 2.7–5.8

Tis., ons. och fre. kl. 9.00–14.00.
Från och med 6.8. öppet mån.–tors. kl. 7.30–15.00 och fre. kl. 9.00–15.00
Från och med 13.8. öppet mån.-fre. 9.00–14.30. Stängt 23.8 och 24.8
tfn 06 213 2797

12.03.2020 Redaktion_toimitus