Arja Tuomaala har utsetts till Vasa centralsjukhus nya chefsöverskötare. Bland sex behöriga sökande skiljde sig Tuomaala från de andra genom sin erfarenhet och lämplighet. Hon träder officiellt i tjänst vid årsskiftet.

Tuomaala, som studerat sig från specialröntgenskötare till magister i förvaltningsvetenskaper, känner en iver men också en ödmjukhet inför uppgiften. Karriären på centralsjukhuset började på 80-talet då hon bland annat arbetade som röntgenskötare, och senare som avdelningsskötare i femton år.

Tuomaala har under sin karriär arbetat i olika projekt, men även som utbildningsplanerare, som ledande överskötare på Vasa stad och som ställföreträdande chefsöverskötare på Vasa centralsjukhus.

 

En positiv inställning till utveckling är en konkurrensfördel

 

Tuomaala konstaterar att man i många hänseenden utför ett banbrytande arbete i Vasa sjukvårdsdistrikt: i fråga om patientsäkerhet placerar man sig i toppen på riksnivå, cancervården i distriktet är progressiv, samtidigt som man kan erbjuda vård till även de mest krävande patienterna.
– Under de nio år då jag var borta från centralsjukhuset har verksamheten, betraktat från exempelvis patienternas perspektiv, utvecklats med stormsteg. Det är något som jag vill bevara.

– Jag vill gärna för egen del vara med och se till att patienten fortfarande är i fokus. Då vården av patienten överförs från den specialiserade sjukvården till primärvården är det ledningens uppgift att upptäcka fallgroparna för att patienten inte ska hamna i en gråzon mellan organisationerna.

För Tuomaala är det viktigt att personalen trivs och mår bra i arbetet men också att man lyckas rekrytera nya anställda.
– Om personalen inte mår bra, så blir också patienterna lidande. Vårdarresurserna måste vara optimala för att patienten ska kunna ges en så bra vård som möjligt.

– De som söker sig till vårdbranschen är engagerade, och det engagemanget kan bibehållas genom exempelvis att delta i arbetsrotation och skiftande arbetsuppgifter. Vårdarbetet utvecklas i rask takt och därför är det viktigt att personalen ser till att hålla sina kunskaper och färdigheter ajour. Trivseln i arbetet är viktig även med tanke på orken, fortsätter hon.

– Vi är alla bra på något. Det är förmannens uppgift att hitta den här förmågan i varje anställd, för att varje anställd ska få glänsa, säger Tuomaala som sammanfattning.

19.11.2018 redaktion_toimitus