På tisdagen kl. 9.00 tar man i bruk en elektronisk födelseanmälan på Vasa centralsjukhus. Det här betyder att nyfödda får en officiell personbeteckning redan i förlossningssalen.

Från och med tisdag får en nyfödd en officiell personbeteckning i förlossningssalen samtidigt som den barnmorska som ansvarar för förlossningen registrerar födelseuppgifterna i patientsystemet.

– Tidigare gavs nyfödda en personbeteckning först en aning innan de utskrevs från sjukhuset, om ens då. Det som är bra med den här förändringen är att man inte längre behöver använda tillfälliga personbeteckningar i onödan. Nu kan exempelvis laboratoriesvar genast kopplas till rätt beteckning, vilket underlättar vårt arbete på avdelningen, berättar den ansvariga koordinerande avdelningsskötaren Anette Söderqvist påVasa centralsjukhus avdelning för förlossningar och gynekologi.

Ifall ett barn föds då befolkningsregistreringscentralen är stängd, dvs. mellan kl. 23.00–01.00 så skapar man en tillfällig personbeteckning för barnet. Då befolkningsregistreringscentralen igen öppnas kl. 01.00 hämtar barnmorskan som ansvarar för förlossningen en officiell personbeteckning för barnet och de uppgifter som kopplats till den tillfälliga personbeteckningen kopplas automatiskt till den officiella personbeteckningen. Efter det här så hittas barnets uppgifter i patientdatasystemet med den officiella personbeteckningen.

Om mamman inte har en finländsk personbeteckning eller om mammans hemkommun angivits som "Utländsk" kan man inte använda sig av en elektronisk födelseanmälan. I sådana fall ges barnet en tillfällig personbeteckning.

 

25.02.2020 Redaktion_toimitus